?

A Windling walks into a jar...

or was it a bar?

Name:
Bättre än de flesta
Website:
Membership:
Open
Posting Access:
All Members , ModeratedVälkommen till The Windling Jar!
Det här är ett SL-löst och i allra högsta grad improviserat rollspel för en liten grupp konstiga typer som haft anledning att spela ihop i verkligheten förut. Idén är att olika karaktärer från de spel vi spelat nu gått in på vad som verkade vara en vanlig bar, och sedan funnit att de andra på baren inte anser att den ligger i Thera/Seattle/London/Sydamerika, eller vart de nu gått in. Ingen vet riktigt vart den ligger, eller vad som händer när man kommer dit. Allt man vet är att den är ett riktigt autentisk fantasy/medeltida värdshus, och värdshusvärdinnan heter Grillbritt.

Regler
Hur man postar inlägg:

Tredje person presens. (ex: Fluffy Horrorslayer går in på en bar.)

Vad personen gör: Vanlig text.
Vad personen tänker: Kursiv text
Vad personen säger: "Citationstecken."
OOC: ((OOC: Så här.))

Övriga riktlinjer
* Man spelar bara sin egen karaktär, så man kan inte bestämma något om hur de andra gör. Sunt förnuft. Är man osäker på vad som händer - fråga OOC.

* Eftersom vi inte har någon SL: Miljön är allas egendom. Den som först beskriver någonting gör att det de säger är sant, och det får alla andra finna sig i, men man kan förstås fortsätta att brodera ut och lägga till saker.

* Samma sak med NPCs. De sköter sig själva i bakgrunden så länge ingen gör något med dem, och den som interagerar med en NPC beskriver förstås vad som händer.

* Rollspel! Annars är det ju ingen mening. Karaktärerna vet inte att det här bara är på skoj... ^__^

Statistics