?

Log in

No account? Create an account
A Windling walks into a jar... -- Day [entries|friends|calendar]
Bättre än de flesta

[ website | Skriv ny post ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Underliga saker händer på The Windling Jar [23 Aug 2005|12:05am]
Förra posten hade halkat alldeles för långt ned i min vännerlistvy, så jag startar en ny här, och hoppas att de som känner för att vara med kan hänga på nu! ^_^

Vad som hänt: LD, Starsword och Trent har bestämt sig för att utforska värdshuset, och LD har fått en nyckelknippa av värdshusvärdinnan Grillbritt. De är fortfarande nära baren, men har gjort sig klara att gå upp på övervåningen, där de ska gå igenom de rum de kan öppna med nycklarna.

Under tiden har Gildor bestämt sig för att stöta på en snygg alvflicka, men det går inte riktigt som planerat. Istället för att hälsa frågar hon bara "Vem är det som är blind och döv och stum, men alltid säger sanningen?", och hon gör det med ett leende. Det verkar snarare uppmuntra Gildor än få honom att vilja ge upp. När han försöker smickra in sig hos alven får han följande reaktion till svar:

Alvflickan fortsätter le, men ser lite förvirrad ut. Hon vänder sig om till en ung dvärg som Gildor inte lagt märke till förrän nu, och dvärgen möter hennes blick med en obekymrad axelryckning. Sedan plirar han på Gildor genom sina buskiga röda ögonbryn. "Vem är det som är blind och döv och stum, men alltid säger sanningen?" frågar han bestämt.

Så! Spela på! (Alla som har haft uppmärksamheten riktad mot Gildor kommer att ha kunnat höra både hans raggningsrepliker och alven och dvärgens något kryptiska svar. LD & co har inte heller varit direkt diskreta med att diskutera sina planer, så där går det också bra att hoppa in.)
9 comments|post comment

Folk? [23 Aug 2005|08:54pm]
*hrrrrrm*

Hej, det här är SL. En av SL.

Den här SL är också känd som Hon Som Är Läskig När Hon Är Arg, och SL har därför ett jättebra förslag till folk som vill slippa Läskig och Arg! Förslaget är:

POSTA, era tvestjärtade mollusker!

Och med "posta" menar jag inte noveller eller romaner eller ens något längre än "orkar inte posta idag". Vilket visserligen skulle göra SL störd, men SL kan vara förståndig och förstå att folk har annat än LiveJournal för sig. (Det kräver en ansträgning från SLs sida, men SL kan försöka!) Det som gör att SL skäller ut folk för PLATTFOTADE RUMPNISSAR är det mäktiga inget alls som vissa verkar väldigt bra på att ådstakomma.

Och så alla vet gäller det här mb_sr också, även om denna SL inte är SL där.

De som aldrig röstade för att vara med och fortsätta storyn behöver inte ta åt sig av det här alls, och de som röstade för att vara med, men med vissa reservationer behöver inte heller ta det så allvarligt, för de är söta. ♥ De som har postat är givetvis helt befriade från molluskstämpeln. Och De(n) som är kvar får gärna ta det allvarligt, men SL tvivlar på att det kommer ha någon effekt...

Ahhh. Det där kändes bra. ^________^
7 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 23rd, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]