?

Log in

No account? Create an account
A Windling walks into a jar... -- Day [entries|friends|calendar]
Bättre än de flesta

[ website | Skriv ny post ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Um [12 Aug 2005|12:02am]
*tittar på omröstningen*

Så. Um. Det verkar som att alla är med på någon form av SL-lett spelande? Då är bara frågorna - vem? När? Hur? Vilka? Vad?

Alltså - vem ska vara SL? Och när ska vi börja? Och hur ska vi göra? Och vilka ska vi spela? Och vad... bara "vad" rent allmänt.

Det är rätt svårt att komma överens om "hur", har jag märkt efter en diskussion med Joppe i förrförra tråden. Det en person tycker är helt vettigt tycker nästa är störigt, och att komma med en massa regler skulle bara vara tråkigt, så... hur?

Jag är förvirrad. Men jag vill spela. ♥
14 comments|post comment

Regler! [12 Aug 2005|03:04pm]
Vi behöver inte så mycket regler, men här är i alla fall lite som vi har pratat om:

Man kontrollerar enbart sin egen karaktär. Det betyder att man måste ge de andra spelarna utrymme att kontrollera sina karaktärer - man kan inte bara förutsätta att ingen reagerar på det ens egen karaktär gör. Det är bättre att posta en för kort post en än som är för lång, för då får de andra karaktärerna i alla fall möjlighet att reagera om de vill.

Också, det är inte schysst att spela retroaktivt - "jag har redan varit här ett tag och gjort det-och-det" - i alla fall inte om de andra karaktärerna kunde ha haft en chans att se det hela. Med andra ord, det är OK att säga att man har varit i det inre rummet (för ingen av de andra har varit där), men inte i det yttre, med baren, för där kunde andra karaktärer ha sett dig och reagerat.

Behåll de karaktärer som vi har börjat med här. En karaktär per spelare är lättast, men om någon absolut vill spela med flera så är det inte *helt* omöjligt. Säg till.

The Windling Jar finns kvar, även om några karaktärer råkar ut för en plot. Man kan alltid sitta och softa i baren med någon annan karaktär än den som är med i plotten.

SL har rätt att "flytta på" en karaktär som har varit inaktiv länge - kanske få den att säga något litet, följa med de andra, eller i alla fall se till så att ingen försvinner mystiskt.

Något mer som måste tas upp?
29 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 12th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]