?

Log in

No account? Create an account
A Windling walks into a jar... -- Day [entries|friends|calendar]
Bättre än de flesta

[ website | Skriv ny post ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

OOC-grejs [11 Aug 2005|12:12am]
Först av allt - 33 poster och 855 kommentarer på en dryg vecka totalt, och inte ens en veckas spelande. WOW. Jag är imponerad! ^_^

Sen - skulle någon ha väldigt mycket emot om spelet blev något mer styrt? Typ som av en SL, fast kanske inte på samma sätt som vanligt. Bara för att få igång en handling. Och i samma veva kan jag passa på att be om förslag på idéer! Så, ja. Dags att säga till om det är något någon har åsikter om.

Så! Det är dags för en ny IC-post. Vem börjar? ^_^
34 comments|post comment

Poll [11 Aug 2005|01:22pm]
Följ den magiska falska <lj-cut>en till en omröstning, som alla som ser den här posten ska göra (logga in med RL-konto!). ♥ En fråga, fyra alternativ, ett klick. Kom igen!

(SL?)

När det kommit in vettigt med svar på omröstningen kommer en ny post med mer information, men det är ingen mening med att jag skriver en sådan om ingen är intresserad...


Ska göra om min poll, ber om ursäkt för besväret! *låser kommentarer och kilar iväg*

SL? [11 Aug 2005|01:40pm]
Kom på att det finns en ganska enkel lösning - de som vill kan skicka iväg en (eller kanske mer, men helst bara en) karaktär på ett SL-lett äventyr inom en ganska snar framtid, medans de andra bara kan hänga på The Windling Jar och softa. (Kanske de av någon mystisk anledning inte känner sig lika skärrade över hela "vad när hur va?"-grejen som våra andra karaktärer har gjort hittills?)

Så, ny omröstning!

Poll #549845 Windlingjarpoll take 2

Jag är intresserad av en SL-ledd story

Ja
5(100.0%)
Nej
0(0.0%)
Kanske senare
0(0.0%)

Jag skulle vara med i en SL-ledd story

Ja, definitivt
4(80.0%)
Ja, när jag hinner/orkar/kan
1(20.0%)
Nej, antagligen inte
0(0.0%)
Nej, absolut inte
0(0.0%)

I en SL-ledd story skulle jag helst spela

Jag är intresserad av SL-lös galenskap

Ja
3(60.0%)
Nej
2(40.0%)


Kom ihåg, det är bara ett par små klick, det går snabbt. Och skriv gärna mer utförligt i kommentarerna! ♥
13 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 11th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]