?

Log in

No account? Create an account
A Windling walks into a jar... -- Day [entries|friends|calendar]
Bättre än de flesta

[ website | Skriv ny post ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Detta har hänt... [09 Aug 2005|04:00pm]
"Egentligen är det Tim som borde göra det här," mumlar Starsword. "Det är han som gillar att höra sin egen röst. Men jag vet inte om jag litar på att han håller sig till sanningen, och dessutom..." ((OOC: Var är Tim egentligen??))

"Nåja. Det här hände för bara några månader sen. Jag och några kollegor, inklusive Tim, blev hyrda för ett ganska unikt run. Uppdraget var..." Hon grimaserar lite vid minnet, "att åka tillbaka i tiden och rädda livet på en odödlig alv vid namn Harlequin. En grupp blodsmagiker hade åkt tillbaka i tiden för att döda honom när magin i världen var svag. Han var tydligen den enda som kunde stoppa Fasorna från att ta sig in i världen i vår tid, så det hade varit Dåligt om han hade dött för tvåhundra år sedan." Hon betraktar Kit för att se vilken reaktion hon har så här långt.

((OOC: Bättre att ta det för långsamt än för fort? Säg till om ni vill att jag ska posta alltihop i stället.))
23 comments|post comment

Kit berättar [09 Aug 2005|05:14pm]
"Kom ihåg att jag har varnat er för att det här är en lång historia," säger Kit med ett litet leende från sin plats vid sovrummets enda fönster. "Och det var länge sen, det mesta av det, och delar av det har jag *försökt* att glömma, så..." Hon rycker på axlarna. "Vad jag försöker säga är att ni inte ska förvänta er för mycket av min berättelse." Hon tar ett djupt andetag, och blundar en stund, sedan börjar hon berätta.

"Det var för rätt många år sedan nu, när jag och de andra i Ghostmakers fortfarande var relativt nya på gatan, som vi blev hyrda för en serie ganska underliga uppdrag." Hon öppnar ögonen för att snegla på Gildor. "Jag jobbade som... frilans, kanske man kan säga. Med att göra det folk hade råd att hyra mig för. Vi kallar det "shadowrunner", här." Sedan fortsätter hon.

"Det visade sig tillslut att det handlat om en..." Kit rynkar på pannan, försöker komma ihåg det främmande ordet, som klingade så underligt. "En chal'han. En duell, mellan Harlequin och en annan alv, Ehran." Hon tittar mot Gildor igen. "Um. Jag minns inte om han egentligen hette något annat," säger hon med en urskuldande axelryckning. "Och alla vansinniga saker han fick oss att göra var en del av deras skumma chal'han, som jag tror att han vann, tillslut. Och det är så vi träffade honom..." Hon stannar upp, och ser sig om i rummet för att se om någon har något att fråga henne.
63 comments|post comment

OOC: Tips [09 Aug 2005|06:03pm]
En mycket bra sida för detaljer om Shadowrun och Earthdawn. Särskilt användbar om man inte har böcker, eller vill kolla detaljer om drakar, odödliga alver, och liknande.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 9th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]