?

Log in

No account? Create an account
A Windling walks into a jar... -- Day [entries|friends|calendar]
Bättre än de flesta

[ website | Skriv ny post ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Dag två på The Windling Jar [08 Aug 2005|12:03am]
((OOC: Okej, nu börjar det bli sådär förvirrat igen! Jag vet att Johanna ville vänta tills vi var i det där rummet, men det händer så mycket på så många olika ställen att jag tänkte försöka dra ihop oss här...

Situationen är som följer. Trent har dykt upp, och blivit väldigt nyfiken/förvirrad av vad han hört Gildor, Kit, Starsword och Tim tala om. De fyra har bestämt sig för att det vore bra att diskutera situationen, och på ett mer privat ställe än där de är nu. Värdshusvärdinnan har föreslagit ett sovrum på övervåningen, men de har inte hunnit gå dit. Hon har blivit ombedd av Starsword att skicka dit Whalighrt, om alla hinner gå innan han kommer.

Anledningen till avbrottet var att Trent nämligen bestämde sig för att introducera sig och ställa en massa frågor (som "vad är en fasa?"). Så nu ser det ut som att särskilt Gildor, men även Kit och Tim vill att Trent ska visa "konstnärsfärdigheter". Starsword var mer inne på att bara skicka ut honom i dimman igen.

Dessutom har ett antal kommentarer fällts angående "sovrum"...

Eftersom vi är på ungefär fem olika ställen tänkte jag att den som känner för det bara helt enkelt fortsätter (skriver sitt nästa påtänkta inlägg) här, och så fortsätter vi alla därifrån.
Tillägg: Dannes förslag är att vi gör en sånhär ny "sammanfattningspost" att börja på varje gång vi når upp till 50 kommentarer. Det skulle underlätta för oss alla, särskilt som LJ efter 50 kommentarer "kollapsar" trådar med kommentarer, vilket gör det mycket svårare att följa dem. Det är fritt fram för alla att göra sammanfattningsposten du jour! Föreslår det särskilt för dem som känner att de har något viktigt att säga när det börjar bli lite trångt... Man kan ju alltid se till att få med en bit ny IC-post också.

Tillägg till tillägget: Ska man ha nån sorts slutpost för att stänga en post? Det kan bli krångligt...))
59 comments|post comment

[08 Aug 2005|08:21pm]
((OOC: Situationen:

Trent visade, efter en hel del tjafsande, sin konstnärsförmåga (Spela stränginstrument) för de andra. Kit och Starsword tycker att det vore en bra idé att låta Trent gå ut och se vad som finns där. Trent är förvirrad och frågar vad Fasor är och varför folk är så rädda för dem, men Kit svarar att han egentligen inte vill veta - och varför skulle hon förklara för honom?

Så! Spela på! (Joppe kan posta om sin sista kommentar?)))
23 comments|post comment

Rum & promenad [08 Aug 2005|11:12pm]
((OOC: Nej, det har inte gått femtio poster än, men jag tänkte förflytta handlingen till det där sovrummet (*äntligen*), och så kan Joppe hoppa in med Trents kommentar när vi pratat ett tag. Whalighrt är inbjuden till rummet, och om Danne inte säger något annat antar jag att Tim promenerar efter när de andra går upp dit.))

Kit går fram för att prata med Grillbritt, som nickar åt henne, och böjer sig ner bakom disken för att plocka fram något. "Om ni går upp för trappan, och längst bort i korridoren så finns det ett ledigt rum på vänster sida." Grillbritt räcker över en rejäl nyckel - gjutjärn, kanske, Kit är inte säker. Den känns tung och kall i handen. "Jag håller dem låsta när de inte används, det blir lättare så. Och kom ihåg nu - stanna inte hela natten, annars får ni betala för rummet." Hennes vänliga leende gör att förmaningen känns mindre sträng. "Kom bara ner och säg till om det är något mer ni behöver - och jag skickar upp era bekanta, om de skulle fråga efter er." Kit nickar tacksamt, och stegar bestämt iväg in i den mörka öppningen som hon nu lägger märke till längst bort i högra sidan av lokalen.

Trappan uppenbarar sig ganska snart, upplyst av samma varma sken som det de sett av värdshuset innan. Den är bred nog för två personer att gå i bredd, och stegen är blanknötta mot mitten. Den knarrar även under väldigt lätta fotsteg, och leder upp till en något mer dunkelt upplyst korridor. Värdshuset måste vara större än jag trodde, är Kits första tanke när hon tittar ner längst den. Det är svårt att se slutet på den, och det verkar finnas många dörrar på bägge sidorna om korridoren... och det kanske bara är det flackande ljusskenet, men nog är det så att de alla inte är lika stora?

Det är skönt att komma till slutet av korridoren - Kit vet inte riktigt varför, men några av de där dörrarna... det var som att det fanns något bakom dem. Något... väntande. Hon vänder sig mot dörren till vänster, och nyckeln glider smidigt in i låset. Ett klick, och dörren öppnas ljudlöst på väloljade gångjärn. Så dörrarna öppnas inåt, lägger Kit märke till. Men jag såg ingen nödutgång. Gamla vanor dör långsamt. Särskilt när det är vanor som har räddat ens liv. Hon stannar upp, och låter de andra gå in först, så att hon kan låsa dörren efter dem.

((OOC: Ja, OOC igen! Um. Jag beskrev så mycket nu att jag tänkte låta någon annan ta rummet, annars känns det som att jag tar allt roligt för mig själv. Jag gillar att skriva, okej, och beskrivningar är kul. STFU, jag är lättroad! ^^;;; Alltså: Trent är på promenad, Kit, Gildor och Starsword har definitivt gått upp till ett sovrum på övervåningen, och vi antar att Tim har följt med. Ingen vet vart Whalighrt har tagit vägen. Grillbritt skall skicka upp "andra bekanta", vilket kan tolkas fritt av dem som känner för det! ^_^))
55 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 8th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]