squee is a universal language (naye) wrote in windlingjar,
squee is a universal language
naye
windlingjar

OOC-grejs

Först av allt - 33 poster och 855 kommentarer på en dryg vecka totalt, och inte ens en veckas spelande. WOW. Jag är imponerad! ^_^

Sen - skulle någon ha väldigt mycket emot om spelet blev något mer styrt? Typ som av en SL, fast kanske inte på samma sätt som vanligt. Bara för att få igång en handling. Och i samma veva kan jag passa på att be om förslag på idéer! Så, ja. Dags att säga till om det är något någon har åsikter om.

Så! Det är dags för en ny IC-post. Vem börjar? ^_^
Tags: ooc
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 34 comments